Pokyny během COVID 19

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření nemoci COVID 19

Prosíme návštěvníky, aby si prohlídky nakoupili předem online a dodržovali následující mimořádná opatření.

 • Skupinové prohlídky bez nutnosti prokázání bezinfekčnosti ve vztahu k onemocnění covid-19 mohou být prováděny v maximálním počtu 20 osob včetně průvodce, tj. limit návštěvníků na jednu prohlídku je 19 osob.
 • Maximální kapacita prohlídkového okruhu příslušného objektu je vždy uvedena na webových stránkách každého památkového objektu.
 • U skupinových prohlídek s účastí více než 20 osob (s výjimkou dětí do 6 let) musí každý návštěvník splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
 • a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • b. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • c. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní v jednodávkovém či dvoudávkovém schématu,
 • d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • e. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • f. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tzn. osoba podstoupí test s negativním výsledkem na místě.
 • Splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontroluje zaměstnanec NPÚ organizující skupinovou prohlídku.
 • V případě nesplnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek nebude návštěvníkovi povolen vstup na skupinovou prohlídku nad 20 osob.
 • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.
 • Návštěvník je povinen v areálu v místech, kde je vyšší koncentrace osob a není možno dodržet minimální odstup 1,5 m, si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilku dle vládních opatření např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu, kdy se nachází v místech zvýšené koncentrace osob (nádvoří, zahrada, park, hrad, zámek apod.).
 • Návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do vnitřních prostor přístupných bez průvodce, a  to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Výjimku mají děti do 2 let a další dle aktuálně platného mimořádného opatření.
 • Návštěvníci mezi sebou musí udržovat odstup minimálně 1,5 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
 • Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení a v místech prodeje upomínkových předmětů.
 • Návštěvník je povinen před vstupem do pokladny a na WC použít desinfekci rukou.
 • Je upřednostňována bezhotovostní platba kartou a on-line prodej vstupenek.
 • Při nedodržení platných opatření a pokynů zaměstnanců NPÚ nebude návštěvník vpuštěn do areálu, nebo může být z areálu bez náhrady vykázán i v případě, že má uhrazené vstupné.