Pokyny během COVID 19

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření nemoci COVID 19