Zámek a umělci

Zámek Duchcov se stále více dostává do povědomí široké veřejnosti a stává se zdrojem pro uměleckou inspiraci.

Postavě Giacoma Casanovy během oživených prohlídek na duchcovském zámku propůjčuje tvář ve svěží poetické podobě Vladimir Gončarov, baletní mistr a choreograf, sólista Severočeského divadla v Ústí nad Labem, držitel Ceny Thálie a řady dalších ocenění. S rolí Casanovy se setkal již dříve na pódiu ústeckého divadla. K této postavě říká: „Casanova je pro mne fascinující osobnost, ztělesnění lásky, vitality a životní energie.“ A jak vnímá baletní mistr expozice zámku v Duchcově, v nichž pravidelně předvádí taneční exhibice připravené dle vlastní choreografie? „Interiéry duchcovského zámku jsou pro mne v mnoha ohledech velmi inspirativní. Jejich genius loci způsobuje, že Casanovu zde cítím na každém kroku. Duchcovský zámek je pro nás s manželkou (operní pěvkyní Innou Davidenko) naše srdeční záležitost a láska na první pohled."

Proslulý houslový virtuos Jaroslav Svěcený, popularizátor houslové hry a vážné hudby, držitel Zlaté plakety prezidenta republiky, vysvětluje své návraty na zámek Duchcov: „Duchcovský zámek disponuje krásným a akusticky příjemným sálem. Nesmírně dobře se mi tu hraje, možná také proto, že je tento půvabný klenot zasazen do kraje, odkud jsou moji předkové – dědeček s babičkou žili před válkou v Proboštově, maminka se narodila v Teplicích. Duchcovskému zámku přeji šťastnou budoucnost a bude mi velkou ctí se sem vracet."

Obdobně rekapituluje chvíle strávené na zámku Duchcov i Milan Kaňák, dirigent ze Severočeského divadla v Ústí nad Labem: „Jakékoliv odkazy do minulých časů mne oslovují, nechávám se jimi prostupovat, vnímat – dalo by se to snad tak říci – určitý časový most. Každé historické místo má v sobě ukryto více či méně dávných energií. Duchcovský genius loci na mě od prvního okamžiku působil velmi silně. A doslova na každém kroku – v nádherné zahradě stejně jako na zámeckých chodbách nebo v komnatách. Energie Giacoma Casanovy, ale i mnoha hudebních i divadelních produkcí dávných dob zdejšího genia loci výrazně posilují. Přeji duchcovskému zámku, aby stejně silné pocity měl každý jeho návštěvník, a nemusí být zrovna interpretem."

Valdštejnský sál a další prostory duchcovského zámku se v únoru 2015 staly dějištěm natáčení videoklipu k písni Indiánky oceňované zpěvačky a hudební experimentátorky Lenky Dusilové, která se v září téhož roku vrátila s benefičním koncertním programem do pavilonu pro přenesenou Reinerovu fresku, aby přímo v pavilonu podpořila projekt na záchranu fresky. Vystoupení zpěvačky doplnila vizuální video projekce Jakuba Aeldryna, která využila potenciál interiéru pavilonu s barokní sochařskou výzdobou. Ta se rovněž stala součástí působivé video koláže realizované prostřednictvím animací s digitálními efekty.

Více o videoklipu Indiánky