Poděkování

Peněžní dary na obnovu Reinerovy fresky našly své využití. V letošním roce proběhla první fáze restaurování fresky Nanebevzetí Panny Marie od Václava Vavřince Reinera, která spočívala v jejím biocidním ošetření a následném zajištění uvolněných dílů transferu. To bylo dle výsledků velmi detailního restaurátorského průzkumu určeno jako první krok k celkové obnově fresky.

Výše zmíněné restaurátorské práce vyšly na téměř 208 tisíc korun. K pokrytí těchto výdajů přispěly také finanční dary ve výši 29 299,- Kč, které byly během uplynulých let věnované mnohými návštěvníky zámku Duchcov (ať už přímo v pokladně zámku, nebo při benefičních koncertech) právě na obnovu Reinerovy fresky.

Všem dárcům tímto srdečně děkujeme.