Meditace o architektuře. Olomouc / Brno / Hradec Králové 1815–1915

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2016

Publisher:

Arbor vitae

Language:

Czech

Number of pages:

512

ISBN:

9788074671005

1 790 Kč

Sold out

Kniha volně navazuje na Příběhy z dlouhého století / Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku. Na příkladu tří někdejších pevnostních měst: Olomouce, Brna a Hradce Králové a srovnáváním s řadou dalších lokalit (Vídeň, Praha, Kroměříž, Verona, Krakov) jsou zkoumány určující faktory a podmínky urbanistického a architektonického vývoje v 19. století. Autor se pohybuje mezi dějinami umění (dějinami architektury, urbanismu, ale také výtvarné kultury), obecnými dějinami i statistikou. Podstatná část výpravné obrazové publikace se šesti sty barevnými reprodukcemi je věnovaná Olomouci, dále je zařazen lexikon umělců, architektů a stavitelů, komentovaný soupis novostaveb a podstatných přestaveb  olomouckých čtvrtí a mapové přílohy včetně velkoformátového plánu Olomouce k roku 1915.