Brno secesní. Deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900

Detailed information

Year:

2004

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně, ERA

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

230

ISBN:

80-7366-010-5

350 Kč

Out of stock

350 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Brno

 Prof. Jan Sedlák se znovu a zevrubněji vrací k tématu brněnské secese, zařazuje ji do dobového kontextu a zohledňuje obsáhlý výčet dostupné literatury. Kniha je vybavena řadou fotografií staveb, výtvarných děl, ale i plakátů.