Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

736

ISBN:

978-80-85033-10-6

catalog Tištěná verze

500 Kč

Nedostupné

Edice: Collectiones – svazek 2

Pětačtyřicet studií se zaměřuje na výzkum schwarzenberského dědictví, historie významných osobností rodu a jejich veřejných aktivit od 17. do druhé poloviny 20. století. 

Schwarzenbergové výrazněji vstoupili do českých dějin poté, co roku 1660 získali třeboňské panství a na počátku 18. století v jižních Čechách vybudovali nejrozsáhlejší dominium střední Evropy. Pětačtyřicet studií této knihy se zaměřuje na výzkum schwarzenberského dědictví (od kulturní krajiny, přes stavební památky až po relikty sociálně-ekonomického systému), historie významných osobností rodu, jejich veřejných aktivit i životního stylu od 17. do druhé poloviny 20. století. Studie jsou plodem širokého spektra 44 autorů, od terénních památkářů a archivářů až po univerzitní profesory zejména z českých zemí, ale i Slovenska, Maďarska a Bavorska. 

Schwarzenbergové byli vždy v centru dění a mají na formování našeho novodobého národa v politické, hospodářské i kulturní oblasti obrovský podíl. V době nejhorších pohrom 20. století pak vždy obstáli se ctí. O tom nás mohou přesvědčit také tři deklarace české šlechty z let 1938 a 1939, které prokazují jednoznačné přihlášení k českému národu a jsou důkazem mimořádné osobní statečnosti jejich signatářů. 

Kniha obsahuje 280 černobílých a 100 barevných ilustrací. 

2. vydání obsahuje nově kompletní rodokmen Schwarzenbergů v Čechách a tři deklarace české šlechty z let 1938 a 1939 v plném znění.

Includes an extensive English summary: The Schwarzenberg family in Bohemian and Central European cultural history;
Das Buch enthält eine ausführliche Zusammenfassung: Die Schwarzenberger in der böhmischen und miteleuropäischen Kulturgeschichte.

Obsah:
 • Zdeněk Bezecný – Martin Gaži – Martin C. Putna: Schwarzenbergiana rediviva
 • Tomáš Jirsa: Schwarzenberské dědictví jako leitmotiv rozvoje regionu
 • Karel Skalický: Na lesní cestě vroubené lupinou. Vzpomínka mého otce na knížete Jana ze Schwarzenbergu
 • Schwarzenberské panství – schwarzenberská krajina
 • Václav Rameš: Proměny schwarzenberského panství v Čechách
 • Raimund Paleczek: Mezi tradicemi a modernizací. Schwarzenberské úřednictvo 18. a 19. století
 • Jan Žižka: K podobě schwarzenberských hospodářských dvorů
 • Vlastislav Ouroda: K péči o malá šlechtická sídla v oblasti vlivu jihočeských panství Schwarzenbergů
 • Marie Pavlátová: Krajinářské úpravy v okolí schwarzenberských sídel Třeboň, Český Krumlov, Červený Dvůr a dalších na území Jihočeského kraje
 • Vojtěch Storm: Památník Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu na Ptačím hrádku u Českého Krumlova
 • Marek Ehrlich: Vývoj krajinářských úprav na Hlubocku
 • Ivan Vorel: Orlicko a Čimelicko. Rozmanitost vývoje a sjednocující znaky ztvárnění krajiny
 • Marek Krejčí: Od kulturní krajiny k zemi nikoho. Schwarzenberský patronát v 19. a 20. století

Schwarzenbergové, víra a umění v předmoderní době

 • Martin Gaži: Schwarzenbergové a „jejich“ svatá místa v předmoderních Čechách. Ke kultovním funkcím šlechty a památkám na ně
 • Zdeňka Prokopová: Soukromá kaple s oltáříkem Panny Marie Altöttinské v barokním apartmá na zámku Český Krumlov
 • Roman Lavička: Zámecká kaple na Hluboké. Proměny podoby, funkce a vybavení
 • Martin Krummholz: Vídeňské rezidence Schwarzenbergů a Johann Bernhard Fischer z Erlachu
 • Hynek Látal: Anton Erhard Martinelli ve službách Schwarzenbergů
 • Ludmila Ourodová-Hronková: Johann Georg de Hamilton ve službách Adama Františka ze Schwarzenbergu
 • Petr Pavelec: „Schwarzenberský“ malíř František Jakub Prokyš
 • Mája Havlová: Schwarzenberský krajinář Ferdinand Runk
 • Marie Mžyková: K portrétům Schwarzenbergů v českých sbírkách

Soukromý a veřejný obraz Schwarzenbergů v moderní době

 • Jiří Rak: Zapomenuté vítězství, zapomenutý maršál. Druhý život „bitvy národů“ u Lipska
 • Zdeněk Bezecný: Poslední lancknecht
 • Marie Badalová: Eleonora Žofie ze Schwarzenbergu. Tři etapy života neprovdané šlechtičny
 • Milena Lenderová: Matylda ze Schwarzenbergu. Dcera, sestra, legenda
 • Adam Dobeš: Hrabě Eugen Czernin (1796-1868) a Schwarzenbergové
 • Roman Holec - Judit Pál: Karol II. Schwarzenberg a Sedmohradsko (1851-1858)
 • Jan Wintr: Karel III. ze Schwarzenbergu a počátky parlamentarismu v Čechách
 • Zdeněk R. Nešpor: Bedřich kardinál Schwarzenberg a katolická konfesionalizace 19. století
 • Vít Vlnas: Ecce sacerdos magnus! Myslbekův Schwarzenberg podle Schönborna
 • Jan Županič: Schwarzenbergové – vzor, či nepřítel? Aristokracie na prahu moderní doby
 • Anna Kubíková: Členství Schwarzenbergů v hospodářských a kulturních spolcích v 19. a na počátku 20. století
 • Ludmila Ourodová-Hronková: Víra a konfese Karla V. ze Schwarzenbergu
 • Martin C. Putna: Místo Karla VI. Schwarzenberga v české (a evropské) literatuře
 • Roman Zaoral: Karel VI. Schwarzenberg. Student, spolupracovník a mecenáš Kondakovova ústavu
 • Adam Dobeš: Poválečné osudy Arnošta Schwarzenberga
 • Vilém Prečan:Návrat Schwarzenbergů do aktivní evropské politiky v osmdesátých letech 20. století. Glosa pamětníka se třemi dokumenty

Životní styl Schwarzenbergů v 19. a 20. století

 • Eva Lukášová: Zimní apartmá knížete na zámku Český Krumlov
 • Kateřina Cichrová: Schwarzenberské heraldické tapiserie. Konstanty a proměny
 • Pavel Hájek: K historickému vývoji orlických zámeckých knihoven
 • Tomáš Horyna: Červená Lhota po schwarzenbersku
 • Martin Franc: Schwarzenbergové a středoevropská gastronomie první poloviny 19. století
 • Jiří Křížek: Čtyřicet koní pro Karla V. ze Schwarzenbergu. Šlechta a počátky automobilismu na příkladu orlických Schwarzenbergů
 • Markéta Slabová: „Dýchá‑li jednou člověk ten africký vzduch, tak se mu po té vůni vždy stýská.“ K cestám JUDr. Adolfa Schwarzenberga na africký kontinent v letech 1929–1939
 • Václav Grubhoffer: „Mou nesmrtelnou duši poroučím milosrdenství jejího Stvořitele...“ Pohřby Schwarzenbergů v 19. a na počátku 20. století

Výběrová bibliografie