O zámku

Zámek Duchcov (původní německý název Dux) se pyšní bohatou historií spjatou zejména s rodinou Valdštejnů a také s osobností Giacoma Casanovy, který na zámku sepsal své paměti. V roce 2001 byl prohlášen za národní kulturní památku.

Zámek Duchcov nabízí čtyři prohlídkové trasy, v rámci kterých můžete objevovat sběratelské a mecenášské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů, dozvíte se mnoho pikantností ze života Giacoma Casanovy, věhlasného obyvatele duchcovského zámku, nebo se můžete nechat překvapit okolnostmi transferu monumentální Reinerovy fresky, sejmuté z kupole barokního kostela zbořeného valdštejnského špitálu a osazené do železobetonového pavilonu v zámeckém parku. Čtvrtá prohlídková trasa vás zavede za dobrodružstvím starořeckých bájí a krásou antických památek, které byly předmětem cestování, sběratelství a uměleckých inspirací nejen ve světě české aristokracie. V případě příjemného počasí doporučujeme procházku kolem půvabného sfingového rybníčku v parku nebo v romantické Knížecí zahradě ve francouzském stylu.