Prohlídkové okruhy

Prohlídková trasa prochází apartmán hraběte Jiřího Viléma z Valdštejna-Vartenberka a jeho manželky Antonie Pascaliny Metternichové. Návštěvníci si budou moci prohlédnout hlavní zámecký sál a devět nově instalovaných místností jižního křídla zámku. Místnosti jsou zařízeny podle soupisu mobiliáře z roku 1888.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–17.00
 • 160 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídková trasa mapuje sběratelské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů v šesti místnostech severního křídla zámku, kde sídlí obnovené zámecké muzeum. Druhou částí prohlídkové trasy je Biliárové křídlo, ve kterém se dozvíte mnoho zajímavostí ze života na zámku z období pobytu Giacoma Casanovy. Slavný svůdník, dobrodruh a světoběžník zde měl svůj služební byt coby společník a knihovník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna, zakladatele zmiňovaného zámeckého muzea.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–17.00
 • 160 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídková trasa prezentuje různé podoby zámecké zahrady, význam a likvidaci barokního špitálu a osudy přenesené Reinerovy fresky ze špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Speciální prohlídkový okruh připomíná valdštejnský barokní špitál v zámecké zahradě, jenž byl v roce 1958 zbytečně vyhozen do povětří z důvodu zamýšlené povrchové těžby uhlí. Reinerova freska byla na počátku 80. let minulého století osazena do novostavby železobetonového pavilonu v zámeckém parku. Návštěvní doba tohoto okruhu je podmíněna provozními možnostmi objektu. Vstupenku na tento okruh lze zakoupit také on-line na čas 14:00.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–17.00
 • 90 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 35 minut
 • max. 45 osob
 • rezervace doporučena

Vydejte se s námi na cestu za poznáním antického světa. Objevíte svět antických památek, seznámíte se s bohy a hrdiny antických bájí. Z barokní zahrady duchcovského zámku zavítáte přímo do země Vulkána a působivých krajin, které ovlivnily evropskou civilizaci a kulturu.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–17.00
 • 80 Kč, bez průvodce (dospělí) Koupit lístek
 • délka 30 minut
 • max. 45 osob
 • rezervace není nutná

Zkrácená prohlídka vhodná zejména pro rodiny s malými dětmi prochází nejzajímavější části zámku. Poskytuje vstup do hlavního zámeckého sálu a Casanovského křídla. Návštěvní doba tohoto okruhu je podmíněna provozními možnostmi objektu.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–17.00
 • 90 Kč (dospělí)
 • délka 25 minut
 • max. 45 osob
 • rezervace doporučena