Prohlídkové okruhy

Prohlídková trasa představuje sběratelské a mecenášské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů. Součástí této trasy je slavnostní schodiště, Valdštejnský sál s rodovou galerií předků a místnosti obnovené zámecké obrazárny, ve kterých můžete obdivovat restaurované prostory se skvosty valdštejnské obrazové sbírky.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 90 Kč (dospělí)
 • délka 35 minut
 • max. 45 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídková trasa mapuje sběratelské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů v šesti místnostech severního křídla zámku, kde sídlí obnovené zámecké muzeum. Druhou částí prohlídkové trasy je Biliárové křídlo, ve kterém se dozvíte mnoho zajímavostí ze života na zámku z období pobytu Giacoma Casanovy. Slavný svůdník, dobrodruh a světoběžník zde měl svůj služební byt coby společník a knihovník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna, zakladatele zmiňovaného zámeckého muzea.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 90 Kč (dospělí)
 • délka 50 minut
 • max. 45 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídková trasa prezentuje různé podoby zámecké zahrady, význam a likvidaci barokního špitálu a osudy přenesené Reinerovy fresky ze špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Speciální prohlídkový okruh připomíná valdštejnský barokní špitál v zámecké zahradě, jenž byl v roce 1958 zbytečně vyhozen do povětří z důvodu zamýšlené povrchové těžby uhlí. Reinerova freska byla na počátku 80. let minulého století osazena do novostavby železobetonového pavilonu v zámeckém parku.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 60 Kč (dospělí)
 • délka 35 minut
 • max. 45 osob
 • rezervace není nutná

Vydejte se s námi na cestu za poznáním antického světa. Objevíte svět antických památek, seznámíte se s bohy a hrdiny antických bájí. Z barokní zahrady duchcovského zámku zavítáte přímo do země Vulkána a působivých krajin, které ovlivnily evropskou civilizaci a kulturu.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 60 Kč (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 45 osob
 • rezervace není nutná

Zámecká Galerie Giacomo se nachází v přízemí Biliárového křídla zámku. Ve zdejších výstavních prostorách pořádáme periodické sezónní výstavy, na kterých spolupracujeme s umělci, sběrateli a dalšími odborníky.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 30 Kč (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 45 osob
 • rezervace není nutná