Rezervace prohlídek

V případě, že plánujete výlet se skupinou zájemců na zámek Duchcov, rezervujte si předem termín a přesný čas vaší prohlídky. Postupujte při tom podle rezervačního řádu uvedeného níže. Jedině tak vám budeme moci zajistit návštěvnický komfort a zaručit, že se na prohlídku dostanete v objednaný čas.

1. Pokud skupina přesáhne maximální počet 45 návštěvníků, jsme nuceni tuto skupinu rozdělit na dvě části se vstupem po 20 minutách. Tuto dobu lze využít na prohlídku výstavy v zámecké Galerii Giacomo, procházku v Knížecí zahradě nebo na občerstvení v zámecké kavárně.

2. Pokud bude v daném termínu zájem o prohlídku i ze strany individuálních návštěvníků a provozní podmínky neumožní samostatnou prohlídku pro tyto návštěvníky, jsme nuceni je připojit k objednané skupině (s ohledem na velikost dané skupiny).

3. Pokud si prohlídku zámku objednáte a Vaše objednávka bude správou zámku přijata, je nutné, abyste Vaši objednávku potvrdili ještě minimálně 2 dny předem telefonicky nebo e-mailem (viz Kontakty) a dostavili se před sjednanou dobou prohlídky do pokladny zámku minimálně s 15 minutovým předstihem. V opačném případě Vám správa zámku nemůže zaručit, že se dostanete na prohlídku v objednaný čas.

4. Objednávky prohlídek jsou možné telefonicky na čísle (+420) 417 835 301 nebo e-mailem: duchcov@npu.cz