O zámku

Zámek Duchcov (původní německý název Dux) se pyšní bohatou historií spjatou zejména s rodinou Valdštejnů a také s osobností Giacoma Casanovy, který na zámku sepsal své paměti. V roce 2001 byl prohlášen za národní kulturní památku.

 

Zámek Duchcov nabízí čtyři prohlídkové trasy. Základní okruh je věnovaný rodu Valdštejnů, navštívíte reprezentační i soukromé pokoje, které dobově odpovídají konci 19. století.  V rámci druhé návštěvnické trasy objevíte sběratelské a mecenášské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů, dozvíte se mnoho pikantností ze života Giacoma Casanovy, věhlasného obyvatele duchcovského zámku. Třetí okruh vás obeznámí s okolnostmi transferu monumentální Reinerovy fresky, která byla v minulém století sejmuta z původního špitálu a osazena do železobetonového pavilonu v zámeckém parku. Čtvrtá prohlídková trasa vás zavede za dobrodružstvím starořeckých bájí a krásou antických památek, které byly předmětem cestování, sběratelství a uměleckých inspirací nejen ve světě české aristokracie.

V případě příjemného počasí doporučujeme procházku kolem půvabného sfingového rybníčku v parku nebo v romantické Knížecí zahradě ve francouzském stylu.