Kreslení a malování na zámku – Okouzleni antikou

Kapacita je naplněna.

Prázdninová výtvarná dílna – příměstský tábor pro děti od 10–14 let.

Cílem výtvarné dílny je zábavně-vzdělávací formou představit dětem kolébku středoevropské kulturní tradice a provést je výtvarnými technikami, které rozvinou jejich pohled na výtvarné umění a kulturu.
V autentickém prostředí osmi zámeckých sálů expozice Okouzleni antikou je instalováno kolem stovky historických odlitků slavných antických uměleckých děl. Děti proniknou do dějů antických bájí a kromě klasických technik jako je kresba a malba se dotknou performance a akčního umění, které rozvine jejich smysly v dramatickém kontextu. Čeká nás dobrodružná cesta do historie, která v přímém kontaktu rozvíjí tvůrčí činnost a orientaci v současném umění. Závěrečnou akcí se stane slavnostní vernisáž s výstavou výtvarných prací, kde děti představí vlastní výtvarné počiny.
V ceně jsou zahrnuty pomůcky a materiál, vstup do expozice, lektorské vedení, zpětná vazba pro účastníky.