Casanova nebo Trautzl?!

Kulturní akce

V sobotu 14. května 2016 bude ve Valdštejnském sále na zámku Duchcov uvedena jednoaktová komická opera „Casanova nebo Trautzl?!“ v podání Divadla 2-15 a sboru Collegia Hortensis. Představení pořádá Kulturní centrum Duchcov. Na co se můžete těšit?

Příběh inspirovaný dobou, kdy Giacomo Casanova – svůdce žen – pobýval na zámku v Duchcově a kněz Jakub Jan Trautzl komponoval svou hudbu pro kůr v oseckém klášteře. Co vše se může stát, setká-li se svůdník s knězem na jednom koncertě? Odpoví vám dílo uvedené Divadlem 2-15 z Brna, které na původní libreto tvůrčí dvojice RaR (David Kříž a Renata Fraisová) zkomponoval hudební skladatel Jan Zástěra z Teplic. 

Na počátku vzniku díla stála otázka: „Copak je problém napsat novou operu?“ Odpověď Jana Zástěry zněla: „Není!“ Duo RaR ho proto popíchlo: „Tak nám ji napiš!“ Jan Zástěra odpověděl: „Dobrá tedy!“. Tehdy se psal rok 2013. Po dvou letech tak vzniklo hudebně-dramatické dílo, které vypráví fiktivní příběh o setkání oseckého regenschoriho Jacoba Trautzla (1749–1834) a známého cestovatele a svůdce žen Giacoma Casanovy (1725–1798).

Děj opery se odehrává jednoho večera roku 1785 při hudební slavnosti na duchcovském zámku, kde hrabě Valdštejn hostí vybranou společnost. Baron von Linden objednal pro svou paní skladbu u oseckého regenschoriho Jacoba Trautzla. Premiéra kantáty „An die Tugend“, kterou Trautzl přijde na duchcovský zámek z blízkého kláštera předvést, je však ozvláštněna příchodem s napětím očekávaného hosta Giacoma Casanovy. Tento cestovatel, bavič, velký dobrodruh a svůdce žen, se zde dostává nevinně do nesnází. Šlechtičny, které nejsou pozvány ke slavnostní večeři, jsou uražené. Vymyslí lest a závistivě před celou společností obviní hraběnku Valdštejnovou, že podlehla Casanovovým svodům. Nesnesou totiž, aby měla hraběnka Casanovu jen pro sebe. Důkazem má být negližé, údajně patřící hraběnce Valdštejnové, které má Casanova u sebe. Svůdce žen nazve iniciátorky aférky slepicemi. Vypukne poprask. Hrabě Valdštejn žádá satisfakci a zbylí pánové chtějí očistit čest svých žen, které Casanova pohanil. Řešení nabídne mladý Trautzl, který přiměje Casanovu, aby za dohledu manželů schovaných za paravánem všechny aktérky děje svedl. Podlehnou všechny kromě hraběnky Valdštejnové. A jak se vysvětlí ono negližé z Paříže? Ať žije konfekční prodej…Všichni zúčastnění se dohodnou, že tato aférka zůstane historii navždy utajena a hudební slavnost tak může pokračovat v poklidu dál.

Divadlo 2-15, pro které se osobnost Giacoma Casanovy stala výzvou pro nastudování opery, slibuje svěžest a nápady mladých tvůrců. Mladí protagonisté o sobě prozrazují: „Jsme nová hudebně-divadelní platforma, která si klade za cíl sdružovat a podporovat mladé literáty, hudební skladatele a interprety za účelem vytvoření kontinuální činnosti v oborech opera, činohra, tanec a dalších scénických žánrech. Stěžejním zájmem souboru je opera se zaměřením výhradně na autorské operní premiéry současné skladatelské generace. Operní tituly vznikají na původní libreto a v rámci skladatelského přístupu jsou komponovány v rozsahu od inspirace historickými kompozičními technikami až po absolutní volnost experimentu. Snahou Divadla 2-15 není tvořit konkurenci či alternativu současným divadlům, ale podporovat především vznik nových hudebně-dramatických titulů, kterými mohou skladatelé, inscenátoři a interpreti promlouvat k současnému publiku“.

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Kulturním centru Duchcov nebo v Městském informačním centru Duchcov.