Cisterciácký klášter Osek

Klášter, založený koncem 12. století řádem cisterciáků, tvoří rozsáhlý komplex budov, stavěných od doby románské až po éru baroka. Po celá staletí byl významným střediskem kultury a vzdělanosti, později se zabýval i důlním a průmyslovým podnikáním. Na výzdobě konventního chrámu Nanebevzetí Panny Marie se podíleli mistři vrcholně barokního umění v Čechách, mezi nimi Václav Vavřinec Reiner, Jan Kryštof Liška a další špičkoví malíři a sochaři. Od zámku Duchcov vede ke klášteru turistická stezka.

Se zámkem Duchcov osecký klášter historicky spojuje nejen osobnost Václava Vavřince Reinera, ale i dvě nechvalně známé postavy, a to správce zámku Georg Feldkirchner a hraběcí sluha Karl Wiederholt. Ti byli po potyčkách s Casanovou propuštěni v roce 1793 ze služeb hraběte Valdštejna a záštitu našli právě u oseckého opata. Klášter v Oseku je od duchcovského zámku vzdálen necelých 6 km, od zámecké zahrady vás povede vyznačená turistická stezka. Pro další informace klikněte zde.