V létě tvořili na zámku Duchcov malí i velcí výtvarníci okouzleni antikou

Krásné prázdninové tvoření si užily děti, které se již v červenci přihlásily na výtvarné dílny Okouzleni antikou. Celodenní akce zaměřené na rozvoj vizuálního vnímání v konfrontaci s antickým uměním, kolébkou středoevropské kulturní tradice, se uskutečnily od středy do pátku 16. až 19. srpna 2017 v expozici Okouzleni antikou na duchcovském zámku.

Jednotlivé tvůrčí bloky byly rozdělené na studijní pozorování a kresbu, ilustraci, kolorovanou kresbu a poslední den si děti vyzkoušely grafickou techniku, tisk z výšky, dřevoryt. Scénář tvůrčích aktivit byl určen pro děti od 9 do 14 let včetně úvodní prohlídky expozice Okouzleni antikou, kde je v autentickém prostředí osmi zámeckých sálů instalováno kolem stovky historických odlitků.

Děti se zájmem pozorovaly unikátní sochařské dílo starověku, které jim zprostředkovalo spoustu zajímavostí a historických kontextů řeckého umění. Učily se pozorovat ideál čisté krásy. První den byl věnován studijní kresbě, vznikly naprosto specifické pohledy, děti se naučily poměřovat, pracovat v ucelené kompozici, vnímat světlo a stín a následně stínovat. Pracovalo se umělým uhlem nebo rudkou a pro formální inspiraci posloužila černofigurová nebo červenofigurová keramika.

Druhý den navázal na úvodní antické přísloví Políbeni Můzou a na základě řeckých bájí, které si děti vyhledaly na informačních panelech přímo v expozici, ilustrovaly příběh, pověst, děj. Už se nejednalo o studijní charakter, ale do zvoleného příběhu vložily svůj aktuální pohled. Modelem k ilustraci jim posloužily unikátní odlitky antického umění. Kromě kresby si děti vyzkoušely práci s barvou a kolorovanou kresbou.

Třetí den byl ve znamení grafiky. Dřevoryt jako grafická technika nebyla pro účastníky výtvarného tvoření úplně neznámá, technicky se jedná o podobu novodobějšího linorytu, který si děti osvojily na Základní umělecké škole v Duchcově nebo v Teplicích. Pracovaly se dřevem, a přestože věděly, že v antickém Řecku grafiku ještě neznali, uvědomily si úžasný objev knihtisku. Děti statečně odrývaly dřevěnou matrici a hned po obědě se vrhly na tisk. Pracovaly vodou ředitelnými barvami na linoryt a grafiku tiskly pomocí rákosového průtlačníku. Všímaly si pozitivu a negativu, naučily se grafické listy signovat a označovat podle výtisků, dále si osvojily pojem originál a jsou schopni rozlišit různé výtvarné techniky a definovat je v historickém kontextu. Akce byla prázdninovou školou výtvarného umění a samotní účastníci vlastně vůbec nepostřehli, že se tři dny intenzivně učili.

Sobotní akce pro dospělé účastníky proběhla velmi klidně. Dospělí ke studijní kresbě přistupují s velkým respektem, pokorou a zdrženlivostí. Krása antických soch bere dech mnohým návštěvníkům a pokus podívat se na sochy a kresebně převést trojrozměrnou nádheru starověku do 2D reality současnosti, uhlem a na papír, opravdu vyžaduje obrovský kus odvahy, kterou i děti oplývají, aniž by tušily. Účastnice sobotního tvoření si měly možnost vyzkoušet i malbu na hedvábný vějíř jako suvenýr z cest, podobný exponátu v posledním sále expozice Okouzleni antikou.

Všichni účastníci absolvovali výtvarné dílny velmi úspěšně, získali absolventský list a zpětnou vazbu na tvůrčí činnost od lektorky a autorky kurzu MgA. Radky Müllerové, Ph.D. Kompletní fotogalerii z akce si můžete prohlédnout zde.

V případě zájmu o skupinový výtvarný kurz pro děti i dospělé (min. 10 osob) kontaktujte správu zámku Duchcov na e-mailové adrese: duchcov@npu.cz