Přijďte si prohlédnout nový návštěvnický okruh na zámku Duchcov

Státní zámek Duchcov otevřel nový návštěvnický okruh s názvem Valdštejnská prohlídka. Nová instalace je hlavním výstupem projektu Valdštejnové – lvi ve službách císařů, který je součástí dlouhodobého cyklu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů.

Otevření nového návštěvnického okruhu na zámku Duchcov je jedinečná příležitost jak poznat zámek z širší perspektivy. V rámci nové Valdštejnské prohlídky se můžete těšit na hlavní zámecký sál plný portrétní rodové galerie Valdštejnů, na zámeckou obrazárnu a prostory apartmá zařízeného v duchu 2. poloviny 19. století, kdy zámek obýval Jiří Vilém z Valdštejna a jeho manželka Antoinetta Pascalina Metternichová


Kuřácký salon v nově otevřeném okruhu

Pomocí portrétů budou představeni příbuzní Jiřího Viléma i jeho ženy, která byla vnučkou známého kancléře Klemense Václava Metternicha. Přiblíženy budou také události, které následovaly po smrti Jiřího Viléma, především vleklý soudní majetkový spor, který byl důkladně zdokumentován dobovým tiskem. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jídelnu, dámské a pánské salony nebo společnou ložnici manželů. Nový okruh tak tematicky rozšiřuje stávající průvodcovské trasy a představuje duchcovsko-litomyšlskou větev Valdštejnů. Interiéry jsou zařízeny podle soupisu mobiliáře z roku 1888, jelikož právě Valdštejnové po stavební stránce nejvýrazněji měnili interiéry i exteriéry zámku.


Jídelna s galerií obrazů v novém okruhu

O zámku Duchcov

Rod Valdštejnů, který získal duchcovské panství po Lobkovicích v roce 1642, jej držel až do roku 1921. Právě s Valdštejny je spojen největší rozkvět. Zámek získal svou nynější podobu v podobě trojkřídlého reprezentativního sídla s čestným dvorem, nádvořím, zámeckým kostelem, zahradou, konírnou a hospodářskými budovami. V roce 1722 byl slavnostně vysvěcen zámecký kostel Zvěstování Panny Marie, jehož výstavbu započal Arnošt Josef z Valdštejna podle plánů architekta Marca Antonia Canevale. Na výzdobě se podíleli sochař Matyáš Bernard Braun, malíř Václav Vavřinec Reiner a architekt František Maxmilián Kaňka. V roce 1731 byla založena tzv. Knížecí zahrada. Barokní období zámku vyvrcholilo stavbou hraběcího špitálu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie s freskou Václava Vavřince Reinera. Od poloviny 18. století, kdy vrcholil lázeňský věhlas nedalekých Teplic, se na zámku pořádaly divadelní a hudební představení, bankety a jiné slavnosti. Mezi slavnými návštěvníky nechyběl Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin a další významné osobnosti. Nejzvučněji v souvislosti se zámkem Duchcov zní jméno Giacoma Casanovy, který jako knihovník a společník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna prožil na zámku Duchcov posledních třináct let svého života.


 

Více o projektu Valdštejnové – lvi ve službách císařů

Projekt Národního památkového ústavu pod názvemValdštejnové – lvi ve službách císařů prezentuje v roce 2020 šlechtický rod Valdštejnů. Od začátku července představuje rozšířené expozice valdštejnských interiérů a divadla na státním zámku Mnichovo Hradiště. Na stejném zámku zavede na konci srpna do rozšířených expozic u hrobky Albrechta z Valdštejna. Pomocí on-line prezentace představí na podzim roku 2020 duchcovskou obrazárnu jako celek v podobě zaznamenané v roce 1823. Obrazy, které jsou dnes fyzicky rozptýleny v expozicích a depozitářích několika památek a paměťových institucí, se virtuálně vrátí na své původní místo. V průběhu celého roku probíhá série odborných přednášek o architektuře, malířství, válečném umění nebo hospodářství doby Valdštejnů. Projekt zahrnuje kulturní a hudební akce, Hradozámeckou noc s hlavním stanem na zámku Mnichovo Hradiště, prohlídky běžně nepřístupných míst, komentované procházky po valdštejnské architektuře a edukační program pro děti – to vše na téměř 30 památkách v celé České republice. Projekt Valdštejnové – lvi ve službách císařů je součástí dlouholetého programu Po stopách šlechtických rodů. Partnerem projektu je Ministerstvo kultury a Senát Parlamentu České republiky.

Projekt se soustředí zejména na příslušníky rodu, kteří v 17. až 19. století položili základ bohatého kulturního dědictví. Především jde o významná rodová sídla – zámky Duchcov a Mnichovo Hradiště, které rodina vlastnila od 17. století. Ve sbírkách Národního památkového ústavu se nachází bohatý a rozmanitý mobiliář shromážděný rodinou v průběhu staletí – soubor rodinných podobizen, žánrové obrazárny, knihovny, ucelené sbírky různého charakteru a množství dalších historických předmětů, které spolu s objekty názorně ilustrují bohatý odkaz zanechaný rodem Valdštejnů.