Bořeň - obr Českého středohoří

Bořeň, vzdálený od zámku Duchcov 8,5 km, je patrně nejmohutnějším znělcovým útvarem ve střední Evropě a právem je považován za jeden ze symbolů Českého středohoří. Se svou nadmořskou výškou 539 m sice zdaleka nepatří k nejvyšším vrcholům, přesto vystupuje vysoko nad okolní krajinu jako dominanta města Bíliny, od kterého je vzdálen necelé 2 km. Skalnatý vrch, vytvořen vulkanickou činností přibližně před 33 až 35 miliony lety, nabízí nádherný kruhový výhled na hradbu Krušných hor, České středohoří, město Bílinu s radovesickou výsypkou, podkrušnohorskou pánev, nebo na vzdálené Doupovské hory.

Silueta Bořeně se z každého místa jeví odlišně, někomu připomíná ležícího lva, jiní v něm vidí hlavu mamuta a někdo mluví o hoře ve tvaru hlavy obra. Jak se tento pozoruhodný skalní masiv jeví vám? Pokud jej zdoláte, jistě na vás zapůsobí stejně jako na věhlasné návštěvníky v 19. století, německého přírodovědce Alexandra von Humboldta či spisovatele Johanna Wolfganga Goetheho, který své dojmy z výstupu nadšeně zaznamenal ve svém skicáři. Chcete vědět víc? Klikněte zde.